advancer

 
[əd'vɑːnsə]     [əd'vɑːnsə]    
  • n. 前进者;进相机;(相位)超前补偿器
new

advancer的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. someone who advances

advancer的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史