adelaide

  畅通词汇  
['ædəleɪd]     ['ædəleɪd]    
  • n. 阿德莱德(女子名;澳大利亚港口城市)
new

Adelaide的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the state capital of South Australia

今日热词
目录 附录 查词历史