adam-and-eve

 
['ædəmənd'iːv]     ['ædəmənd'iːv]    
  • n. [植]油灰根;兰科植物
new

adam-and-eve的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. North American orchid bearing a single leaf and yellowish-brown flowers

adam-and-eve的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史