achromous

 
[ækrəʊ'məs]   [ækrəʊ'məs]  
 • adj.消色的(无色的)
new

achromous是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
 1. having no color

achromous的用法和样例:

例句

 1. achrom
  achromatism 无色,消色差性

achromous的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
  今日热词