achromatism

 
[ə'krəʊmətɪzəm]     [ə'kroʊməˌtɪzəm]    
  • n. 消色差(无色;非彩色)
new

achromatism的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the visual property of being without chromatic color

achromatism的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史