achromatise

 
[ə'krəʊmətɑɪz]   [ə'kroʊmətɑɪz]  
 • vt. 使 ... 无色; 使 ... 成非彩色
 • =achromatize
new

achromatise是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
 1. remove color from;

  "achromatize the lenses"

achromatise的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
  今日热词