achromatise

 
[ə'krəʊmətɑɪz]     [ə'kroʊmətɑɪz]    
  • vt. 使 ... 无色; 使 ... 成非彩色
  • =achromatize
new

achromatise的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. remove color from;

    "achromatize the lenses"

achromatise的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史