achievability

 
[ə'tʃːvəˌbɪlɪtɪ]     [ə'tʃːvəˌbɪlɪtɪ]    
  • n.成就感;可行性,可能性
new

achievability是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the state of being achievable

achievability的海词问答与网友补充:

提问补充

achievability的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
    更多>>今日热词