acetal

 
['æsɪtæl]     ['æsəˌtæl]    
  • n. 乙缩荃;醛缩醇
new

acetal的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. any organic compound formed by adding alcohol molecules to aldehyde molecules

acetal的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史