accountantship

 
[ə'kaʊntəntʃɪp]   [ə'kaʊntəntʃɪp]  
 • n.会计职务
new

accountantship是什么意思,词典释义与在线翻译:

行业释义

提示:各行业词典APP中含有本词条的独家正版内容,在手机上可看到更多释义内容。
accountantship : 会计 ...
在 《外教社旅游英语词典》 中查看更多...
accountantship : 会计 ...

英英释义

Noun:
 1. the position of accountant

accountantship的用法和样例:

例句

 1. Preventive Measures against Accountantship Crime
  会计职务犯罪的防范措施
目录
应用 附录 查词历史
  今日热词