account balance

 
[ə'kaʊnt 'bæləns]     [ə'kaʊnt 'bæləns]    
  • 帐户余款, 帐户续余

account balance的用法和样例:

例句

  1. Do the firm's accounts balance?
    这家公司的帐目收支是否平衡?
今日热词
目录 附录 查词历史