acclivities

 
[ə'klɪvɪtɪ]     [ə'klɪvətɪ]    
  • n.向上的陡坡
acclivities
new

acclivity是什么意思,词典释义与在线翻译:

行业释义

提示:各行业词典APP中含有本词条的独家正版内容,在手机上可看到更多释义内容。
acclivities : 上升, ...
在 《军事术语英语词典》 中查看更多...

英英释义

Noun:
  1. an upward slope or grade (as in a road);

    "the car couldn't make it up the rise"

acclivity的相关资料:

近反义词

【近义词】
【反义词】

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
    今日热词