acarophobia

 
['ækərə'fəʊbɪə]     [ˌækərə'foʊbiːə]    
  • n.[医]螨虫恐惧症
new

acarophobia是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a morbid fear of small insects and mites and worms

acarophobia的相关资料:

正版词典

acarophobia : 螨恐怖症, ...
在 《医学英语词典》 中查看更多...

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
    今日热词