abridgeement

 
[əbrɪd'ʒiːmənt]     [əbrɪd'ʒiːmənt]    
  • n.节略;摘要;节本

abridgeement的用法和样例:

例句

  1. patent abridg(e)ment
    专利说明书节本, 专利摘要

abridgeement的海词问答与网友补充:

提问补充

目录
应用 附录 查词历史
    更多>>今日热词