a hot one

 
       
  • [美俚]异常滑稽的笑话

a hot one的用法和样例:

例句

  1. Sue is a hot one, isn't she?
    苏是个才貌出众的姑娘。

a hot one的海词问答与网友补充:

提问补充

目录
应用 附录 查词历史
    更多>>今日热词