Sichuan

 
    
 • n. 四川省(位于中国西南部、长江上游)
 • =Szechuan.
new

Sichuan的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a populous province of south central China

Sichuan的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Guo Jingming was born in Zigong City, Sichuan Province.
  郭敬明出生于四川省自贡市。
 2. Shuangliu is one of the richest counties in Sichuan Province.
  双流是四川省最富的县之一。
今日热词
目录 附录 查词历史