Englishman

 畅通词汇 
['ɪŋɡlɪʃmən]   ['ɪŋɡlɪʃmən]  
 • n. 英国人
new

Englishman的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a man who is a native or inhabitant of England

Englishman的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. He stared at the Englishman across the table.
  他两眼一直盯著坐在桌子对面的那个英国人。
 2. An Englishman is an alien in America.
  英国人在美国便是外国侨民。
今日热词
目录 附录 查词历史