Deng

 畅通词汇 
    
 • n.

Deng的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. This is Deng-Robert Deng from Taiwan.
  我姓邓,台湾的罗伯特邓。
 2. Vice Mayor Deng Qunfang delivered the awards to the recipients.
  副市长邓群芳为获奖者颁发了奖状。
今日热词
目录 附录 查词历史